Servicii şi tarife LOGOPEDIE pentru copii şi adulti

  • Terapie logopedică individuală (50 minute): 110 Ron (abonament lunar în funcție de nr. de şedințe)
  • Terapie logopedică în limba engleză (Speech Therapy in English) (50 minute): 150 Ron (abonament lunar/monthly subscription)
  • Evaluare şi consiliere logopedică (50 minute): 150 Ron
  • Evaluare şi terapie logopedică ON-LINE: detalii, la cerere
  • Cursuri de dicție individuale şi de grup: preț personalizat
  • Evaluare şi terapie logopedică în şcoli şi gradinițe private: preț personalizat

 

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați.

  • Instrumente de evaluare cu licentă utilizate:
  1. Testul Raven, Matrici Progresive Standard (SPM) pentru evaluarea inteligenței
  2. Testul Denver-II, Denver Developmental Screening Test (DDST) - Instrument de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor cu vârsta cuprinsă intre 0 si 6 ani

Inițial este nevoie de evaluare care poate dura o singură şedință, dar în unele cazuri poate fi nevoie de 2 sau 3 şedințe. În urma evaluării se recomandă terapia logopedică şi frecvența sedințelor. Se oferă consilierea psihologică şi logopedică a părintilor şi, dacă este cazul, recomandare pentru a consulta şi specialisti din domenii conexe pentru investigatii suplimentare.

Cabinetul de logopedie oferă servicii de terapie logopedică pentru următoarele tulburări de limbaj şi vorbire:

- tulburări de pronunție (dislalie): când copilul/adolescentul/adultul nu poate pronunța unul sau mai multe foneme ale limbii române care este fie omis (pronunta "ață" în loc de "rață"), fie înlocuit cu alt sunet (pronuntă "lață" in loc de "rață"), fie distorsionat (R graseiat). Cel mai frecvent afectate sunete sunt: R, L, S, Z, Ț, Ș, J, CE, CI, GE, GI; alte tulburări de pronunție: rinolalie, dizartie..

- tulburări de ritm şi fluență: balbaială, logonevroză, tahilalie, bradilalie

- tulburări de invățare: dislexie si disgrafie

- întarziere în dezvoltarea limbajului

- tulburări miofuncționale

- tulburări de limbaj asociate cu tulburări din spectrul autist, ADHD

- afazie (tulburare de limbaj care implică afectarea înțelegerii, exprimării verbale, capacitații de a scrie si de a citi, în proporții diferite, ce apare în general ca urmare a unui accident cerebral vascular)